Спомагателни услуги в областта на финансовото посредничество, електронни ваучери, предплатени карти.
FILLIT е предплатена картова услуга, която позволява на потребителите да прехвърлят средства от своите PayPal акаунти или други търговски дружества като например компаниите за залози и др., на пластики или виртулана FILLIT Mastercard, което им позволява да използват тази карта като всяка една друга разплащателна карта по света. Търговските марки FILLIT.eu и FILLIT принадлежат на Стриймфлоу ЕООД, компания със седалище в България, основана през 2014 г.

Регистрирана в България
Сфера на дейност: Услуги
Служители: 5